KAKO FORMIRATI I ODRŽAVATI BATERIJU LAPTOPA

Jedna od najvećih dilema korisnika laptopova jeste kako pravilno formirati i održavati bateriju da bi izvukli maksimum iz nje. O ovome se mogu čuti vrlo kontradiktorna mišljenja, pa smo zato odlučili da vam detaljno predočimo na šta sve treba obratiti pažnju i kako pravilno formirati i održavati bateriju na laptopu. Pre nego što pređemo na konkretne metode održavanja, objasnićemo vam način rada baterije. Napomenimo da ovo objašnjenje važi i za baterije na najvećem broju novijih mobilnih telefona.

Ukoliko ste nestrpljivi, možete odmah kliknuti OVDE i preći na drugu stranu teksta, gde se bavimo problemom formiranja i održavanja baterije, ali vam predlažemo da ipak pročitate ceo tekst.
Laptop je po definiciji prenosni računar, što opet podrazumeva da poseduje autonomni izvor napajanja, tj. bateriju. Prvi pravi laptopovi davnih 80-ih, dolazili su sa Ni-Cd (nikl- kadmijum) baterijama, koje su kasnije zamenjene nešto savršenijim NiMH (nikl-metal-hidrid) baterijama. Sve se promenilo 1991, kada je Sony na tržište izbacio prvu komercijalno upotrebljivu li-ion bateriju. Od toga momenta ovaj tip baterija se ubrzano razvijao, da bi danas skoro potpuno istisnuo ostale tipove baterija. Ovde ćemo napraviti terminološku razliku između baterije i baterijske ćelije. Ćelija je osnovni gradivni element baterije i u jednoj bateriji može postojati jedna ili više ćelija. Takođe jedan ciklus ćelije definišemo kao jedno pražnjenje ćelije od stanja njene maksimalne napunjenosti sve do minimalnog napona, nakon čega sledi obrnut proces, dakle punjenje ponovo do stanja maksimalne napunjenosti. Ciklusom se može smatrati i obrnut redosled, punjenje pa pražnjenje.

Osobine i način rada

Li-ion ćelija je dobila svoje ime po tome što pri radu unutar ćelije dolazi do kretanja jona litijuma, i to sa anode na katodu tokom pražnjenja, a obrnuto tokom punjenja. Ovde treba napomenuti da osim li-ion baterija postoje i litijumske baterije, koje su slične li-ion baterijama, ali generalno nisu punjive. Između ostalog, nalazimo ih i u laptopovima (i računarima uopšte) i to kao poznatu „CMOS bateriju“ koja čuva postavke BIOS-a.
Li-ion ćelija ima nekoliko tipova, u zavisnosti od hemijskog sastava katode. Ovi tipovi se međusobno razlikuju po nominalnom naponu. Najčešći tip u komercijalnoj upotrebi je li-ion ćelija sa katodom od litijum kobalt oksida (LiCoO­2) i njen nominalni napon je 3,6V. Ovo „nominalni“ znači da ćelija u toku jednog ciklusa pražnjenja/punjenja ima jedan širi raspon vrednosti napona. Kao što ćemo kasnije videti, upravo ovaj promenjivi napon se upotrebljava za merenje stepena napunjenosti/ispražnjenosti ćelije. Donja granica napona, do koje se li-ion ćelija sme prazniti, najčešće se kreće u rasponu od 2,8-3,2V. Kada bi se ćelija ispraznila ispod ove vrednosti napona, došlo bi do njenog nepovratnog oštećenja. Na svu sreću, korisnik o ovome ne treba da vodi računa, iz razloga što je u svaku li-ion bateriju ugrađena elektronika koja se brine, ne samo o tome da se baterija ne isprazni ispod pomenute granice, nego i o dosta drugih parametara. Prisustvo elektronike u samoj bateriji otvorilo je sasvim nove mogućnosti i dovelo do pojave tzv. „SMART“ odnosno pametnih baterija. Ove baterije se same brinu o obezbeđivanju korektne struje punjenja, minimalnoj i maksimalnoj vrednosti napona na svakoj ćeliji, indikaciji stanja napunjenosti prema trenutnoj vrednosti napona na priključcima ćelije, temperaturi baterije, stepenu starosti baterije i drugim parametrima.
Već smo pomenuli da je nominalni napon li-ion ćelije oko 3,6V, a znamo da neke komponente laptopa traže napon od 5V pa i više. Ovo znači da jedna li-ion ćelija nije u stanju da napaja laptop. Ćelije se istovremeno vežu u seriju i paralelu, najčešće na način prikazan na slici i time formiraju li-ion bateriju.

Blok dijagram jedne Li-ion baterije

shema baterije na laptopu

Vezivanje u seriju podiže napon baterije na sasvim adekvatnih 10,8V (3×3,6V) ili 14,4V (4×3,6V). Sa druge strane, vezivanjem u paralelu, postiže se dvostruko veći kapacitet baterije, ali i dvostruko veća struja koju takva baterija može dati pri pražnjenju. Otuda i poznati pojmovi: 4-ćelijska baterija, 6-ćelijska baterija i sl.

Li-ion ćelija ima karakterističan tok punjenja, prikazan na slici:

Tok punjenja baterije na laptop racunaru
Vidimo da se u prvom delu ciklusa punjenja ćelija napaja konstantnom strujom, a kasnije, kad se dostigne maksimalni napon ćelije, konstantnim naponom uz postepeno opadanje struje. Sve potrebne radnje u toku punjenja obavlja elektronika u bateriji tako da se „punjač“ u slučaju modernog laptopa svodi na izvor jednosmerne struje, nešto višeg napona nego što je maksimalni napon baterije.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *