TOSHIBA SATELLITE P750

Toshiba Satellite P750Toshiba Satellite P750 je lep primer kako puke specifikacije mogu da prevare i navedu na pogrešan zaključak. Kada smo prvi put bacili pogled na specifikaciju i cenu, kroz glavu nam je prošlo – skupo. Sada, posle detaljnog testiranja za Toshibu Satellite P750-10E možemo reći da košta dosta, ali da je skupa… teško.