MSI CX620-008XEU

Pored vrlo dobrih performansi, MSI CX620-008XEU se od konkurencije izdvaja veoma korisnom GPU Boost tehnologijom koja omogućava prebacivanje sa integrisane na diskretnu grafičku kartu. Kada […]