VIEWSONIC VIEWBOOK VNB130 LAPTOP

Viewsonic ViewBook VNB130Laptopovi koje testiramo se mogu podeliti u dve grupe. U prvoj su finalni proizvodi, identični onima koji se nalaze u prodavnicama. U drugoj grupi su primerci namenjeni testiranju, koji se u manjoj ili većoj meri razlikuju od finalnog proizvoda. Ovog puta smo na test dobili Viewsonic ViewBook VNB130, koji spada u drugu grupu. Kako nam je odmah naglašeno da će neki od uočenih nedostataka biti ispravljeni pre početka prodaje, u tekstu ćemo naznačiti koji delovi će biti izmenjeni. Iako je reč o radnoj verziji, već sada se može reći da je u pitanju laptop sa velikim potencijalom.