Smanjenje PDV-a sa 18% na 8%

Za sve vas koji planirate da kupite laptop imamo lepe vesti. U Službenom glasniku od 02.07.2007. objavljen je Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost, kojim se PDV na računare i komponente smanjuje sa 18% na 8%. Primena ove odluke počinje osam dana nakon objavljivanja, odnosno 10.07.2007.